Lunchvisning och föreläsningsserie om stresshantering på Eskilstuna stadsmuseum

I samband med att utställningen står på Eskilstuna stadsmuseum bjuder vi in till en lunchvisning. Det blir också en föreläsningsserie om stress, stresshantering och mindfulness.

Lunchvisning
Fredagen 19 februari 12.00-12.30 visas utställningen ”Det ligger i tiden”. Visningen är gratis och samling sker i Eskilstuna stadsmuseums reception.

Om jag hade mer tid..

Stressens betydelse
Fredag 4 mars 12.00 Ajla Hadzijahovic, leg. Psykolog
Stress har varit avgörande för människans överlevnad, men i dagens samhälle kan stress i kombination med brist på tillräcklig återhämtning göra oss stressjuka.   Lär dig mer om vad stress är och vad du kan göra för att öka välbefinnandet och minska risken för att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Gratis biljett hämtas i Eskilstuna stadsmuseums reception.

Mindfulness
Fredag 11 mars 12.00, Helena Gustafsson, kognitiv beteendeterapeut och mindfulnessinstruktör.
Mindfulness hjälper dig att bli mer närvarande i livet. Under föreläsningen varvar Helena teori och övningar på ett enkelt sätt och ger dig några hjälpsamma verktyg att använda i din vardag. Gratis biljett hämtas i Eskilstuna stadsmuseums reception.

ACT
Lördag 19 mars 14.00, Ajla Hadzijahovic, leg. psykolog.
ACT är en forskningsbaserad metod som används i psykologisk behandling, både förebyggande och terapeutiskt. ACT är ett verktyg som de flesta kan använda sig av i sin vardag för att hantera livets utmaningar med större framgång. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och är ett utmärkt sätt att förhålla sig till stressamhället som de flesta av oss lever i. Lär dig mer om ACT och hur du kan använda det i ditt liv. Gratis biljett hämtas i Eskilstuna stadsmuseums reception.

Välkommen!