300-101 pdf 200-310 pdf 210-060 pdf 200-355 pdf 640-911 pdf 300-075 pdf 300-208 pdf 300-070 pdf 300-360 pdf 642-998 pdf
Person i kostym som tittar på sitt armbandsur

Läs

BOKTIPS

Väntan : etnografiskt kollage kring ett mellanrum. Avhandling av Anita Beckman

En bok om tid, Lena Brorsson Alminger

Momo eller kampen om tiden, Michael Ende

A Sideways Look at Time, Jay Griffiths

Slow – Lev livet långsamt, Carl Honoré

Ögonblicket tyranni, Thomas Hylland Eriksen

Ta makten över tiden, Nina Jansdotter

Tio Tankar om tid, Bodil Jönsson

Guld, Bodil Jönsson

Silver, Bodil Jönsson

A Geography Of Time: The Temporal Misadventures of a Social Psychologist, Reobert Levine

Tidens gång och tidens värde, Lennart Lundmark

Härifrån till långsamheten, Lena Pallin

Fortsverige -funderingar kring en allt snabbare tid – och vad man kan göra åt den, Sverker Sörlin

Till långsamhetens lov, Ove Wikström

ÖVRIGA LÄSTIPS 

Vad gör vi med vår tid? I Statistiska Centralbyråns undersökning Nu för tiden finns statistik om svenska folkets tidsanvändning år 2010/2011.

The Long Now Foundation bygger The Clock of en klocka som ska hålla i 10 000 år.  Läs mer på deras hemsida The Clock of Long Now

Slow-rörelsen vill att vi ska oss tid till reflektion. Ta del av rörelsens filosofi på en hemsida om Slow: The World Institute of Slowness

Föreningen tidsverkstadens syfte är att bidra till en mer hållbar och mänsklig utveckling. De arbetar på olika sätt med begreppet tid och tidsbrist genom att ge föredrag och hålla i verkstäder och samtal.

Showing Times x 12 , Projektarbete av Helena Ondrus.