Bild på en kvinna som försöker göra flera saker samtidigt, läsa tidning, borsta håret och spegla sig.

Tidens spår

I utställningens ”åldersmorf” ser du hur tiden sätter sina spår i våra kroppar.

Foto: Att hinna allt av Anna Winér