300-101 pdf 200-310 pdf 210-060 pdf 200-355 pdf 640-911 pdf 300-075 pdf 300-208 pdf 300-070 pdf 300-360 pdf 642-998 pdf
En funderande man som håller sig om hakan och har två armbandsur på sig

Röster i telefonväxeln

I utställningen kan man lyssna på citat om tid i en station som för tankarna till en gammaldags telefonväxel. Citaten är hämtade  från intervjuer som Regionmuseet har gjort med ungdomar och unga vuxna om deras syn på tid.

”Hade det funnits en möjlighet att kunna leva lite längre så hade jag nog tagit den. Hade jag vetat att jag hade mer tid, så hade jag nog inte stressat så mycket över att hinna med allting.” Emma, 18 år

”Nu vet jag att livet kan ta slut på en sekund. Allt kan förändras på en sekund. Livet kan man inte ta som en självklarhet. Det ska man inte heller. Man får ett annat perspektiv på detta när man pratar med andra som har fått en förvärvad hjärnskada. De säger att man inte kan ta livet självklart. Livet kan förändras för vem som helst, när som helst, på vilket sätt som helst.”                   – Emma, 24 år

”Ofta hör man att man ska ”leva i nuet”, men hur ofta ska man göra det?”  Karin, 18 år

”Här i Sverige har alla människor scheman. De planerar mycket. Det är inte samma som i mitt hemland, vi bara gör saker. Vi planerar inte. Även på jobbet. Vi har uppgifter och vi jobbar varje dag men vi planerar inte mycket. Men här i Sverige måste man planera, det är viktigt här.” – Anas, 28 år

Vi förhåller oss till tid på olika sätt beroende på vem vi är, vad vi gör och hur vi mår. Höj volymen i spelaren här nedanför och lyssna på röster om tid.

Foto: Tiden läker alla sår av Anna Winér